Wat? Waarom? Hoe?

Aanpak Green Deal Huren en Delen

De Green Deal Huren en Delen is gebaseerd op vier krachtige pijlers – open netwerken, trajecten en workshops voor deelnemers, onderzoek, én samenwerking met beleidsmakers. Door middel van deze geïntegreerde aanpak wordt niet alleen kennis gedeeld maar ook actief gewerkt aan innovatie, beleidsvorming en de concrete implementatie van circulaire bedrijfsmodellen.

4 pijlers Green Deal Huren en Delen

Hoe huren en delen een boost geven?

Om huren en delen als strategie voor duurzame consumptie een boost te geven, richt de Green Deal Huren en Delen zich op 4 pijlers:

Open netwerken

Een open netwerk biedt professionals en organisaties de mogelijkheid om kennis, ideeën en ervaringen te delen. De Green Deal zet daarom volop in op webinars, de jaarlijkse Sharing Summit en Sharing Café's.

Design en innovatietraject

Om de verschillende uitdagingen in de huur- en deelmarkt aan te pakken, is er een innovatietraject op maat uitgewerkt. Het gaat over een design thinking gebaseerde methodologie met innovatieworkshops.

Onderzoek

Onderzoek draagt bij behapbare toekomstbeelden, evenals het verzamelen en delen van cruciaal cijfermateriaal, indicatoren, triggerevents, scenario’s en best practices uit binnen- en buitenland.

Met beleidsmakers aan tafel

De vierde pijler richt zich op actieve betrokkenheid met beleidsmakers om effectieve regelgeving te ontwikkelen

WEBINARS, SHARING SUMMIT EN SHARING CAFÉS

Open netwerken

Een van de belangrijkste pijlers van de Green Deal Huren en Delen is het creëren van open netwerken. Dit wordt bereikt door middel van verschillende activiteiten zoals webinars, de jaarlijkse Sharing Summit en sharing cafés.

Webinars

Deze online seminars bieden deelnemers de kans om kennis te maken met nieuwe trends, technologieën en best practices op het gebied van gedeeld gebruik. Ze zijn toegankelijk voor iedereen en bevorderen zo een brede verspreiding van kennis.

Sharing Summit

Tijdens dit event verenigen we de pioniers, gevestigde waarden en veranderaars in de huur- en deelmarkt in Vlaanderen. Verwacht je aan een inspirerend event vol informatie, netwerkmogelijkheden, straffe cases en nieuwe inzichten van boeiende sprekers.

Sharing cafés

Dit zijn informele bijeenkomsten waar deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen, ideeën kunnen bespreken en nieuwe partnerschappen kunnen aangaan. Deze cafés bevorderen community building en stimuleren lokale initiatieven

DESIGN & INNOVATIETRAJECT

Innovatieworkshops

Om de verschillende uitdagingen in de huur- en deelmarkt aan te pakken, is er een innovatietraject op maat uitgewerkt. Het gaat over een design thinking gebaseerde methodologie met innovatieworkshops.

De workshops loodsen de deelnemers door hun eigen uitdagingen binnen huren en delen richting een complementaire samenwerking met als doel het opzetten van schaalbare experimenten en pilots die bijdragen aan een sterkere positie in de huur- en deelmarkt.

Explore your challenges

Welke uitdagen stellen zich richting 2025? Op welke schaal, binnen welk domein, bij welke gebruikers...deep dive!

Find the gaps, get connected

Welke kennis/vaardigheden ontbreken? Vorm partnerschappen, exploreer nieuwe waardeketens.

Ideate & Prototype

Co-creeër en bedenk experimenten om nieuwe business modellen, markten en hypotheses te testen.

Define your Experiments

Verfijn samen nieuwe experimenten en definieer hoe je de impact ervan gaat meten.

Field Test your Experiments

Test! Voer de eerste experimenten uit, meet, leer, observeer en pas aan

Evaluate & scale-up

Evalueer. Itereer of schaal op

TOEKOMSTBEELDEN, DATA EN TOOLS

Onderzoek

Onderzoek speelt een cruciale rol in het proactief creëren van behapbare toekomstbeelden voor relevante sectoren, verzamelen en delen van gegevens en het ontwikkelen van werkbare instrumenten.

Proactief creëren van toekomstbeelden

Door onderzoek worden scenario’s ontwikkeld die inzicht geven in mogelijke toekomstige ontwikkelingen binnen bepaalde sectoren. Dit helpt organisaties om beter voorbereid te zijn op veranderingen.

Verzamelen en delen van gegevens

Betrouwbare data vormt de basis voor goed geïnformeerde beslissingen. De Green Deal verzamelt cijfers, indicatoren, triggerevents, scenario’s en best practices uit zowel binnen als buitenland om deze vervolgens breed te delen.

Ontwikkelen van werkbare instrumenten

Om de transitie naar gedeeld gebruik te versnellen, worden praktische hulpmiddelen ontwikkeld die eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden door organisaties.

WEGEN OP HET BELEID

Met beleidsmakers aan tafel

De vierde pijler richt zich op actieve betrokkenheid met beleidsmakers om effectieve regelgeving te ontwikkelen. Samen met beleidsmakers wordt er gewerkt aan een set beleidseisen die gericht ingezet kunnen worden om obstakels weg te nemen en kansen te benutten. Er vinden regelmatig overlegmomenten plaats met onder andere Vlaanderen Circulair om afstemming tussen beleid en praktijk te waarborgen.

WAAROM EEN GREEN DEAL HUREN EN DELEN

5 redenen om in te zetten op huren en delen

We leven in een samenleving waar veel producten zoals bouw- en klusgereedschap, reis- en feestartikelen, ... een lage gebruiksgraad hebben. Bedrijven die huren en delen mogelijk maken, hebben hierdoor het potentieel om tegelijk economische en circulaire waarde te genereren.

Dit potentieel wordt op dit moment nog onvoldoende benut omwille van het feit dat huur- en deelbedrijven onvoldoende gebruikers aantrekken. Daarenboven vereist het mogelijk maken van huren en delen aan de aanbodzijde een proces van servitisatie en digitalisatie.

Met deze Green Deal willen we initiatief nemen, concrete trajecten opzetten en in de markt lanceren en een algemene beweging op gang brengen die van huren en delen de norm maakt en afstand neemt van een lineaire economie waar ‘kopen’ centraal staat.

1

Gedeeld gebruik leidt tot optimaal materiaalgebruik en dus economische en ecologische winsten. deel te nemen aan minstens 3 evenementen per jaar;

2

De huurmarkt groeit in andere Europese landen veel sterker dan in (nochtans verstedelijkt!) België.

3

Digitalisering verlaagt de transactiekosten voor lenen en delen enorm: window of opportunity.

4

Huren en delen leidt tot lokale en sociale jobcreatie en stimuleert een hersteleconomie.

5

Een huur- en deelstrategie maakt ons potentieel minder afhankelijk van buitenlandse import.

WAT

Wat is een Green Deal?

Green Deals zijn een initiatief van de Vlaamse overheid om ondernemingen en sectoren te vergroenen met projecten rond water, voedsel, circulaire economie, enzovoort. Het gaat om vrijwillige, ambitieuze overeenkomsten tussen bedrijven, organisaties en de overheid om samen op korte termijn (zo’n drie à vier jaar) duurzame acties te realiseren.

De Green Deal Huren en Delen is de 14de Green Deal die ondersteund wordt door Vlaanderen.

HET ENGAREMENT VAN DE DEELNEMERS

Welk engagement ga je aan in de Green Deal Huren en Delen?

1

deelnemen aan minstens 3 evenementen per jaar

2

huren en delen als kernstrategie omarmen en in de bedrijfsvoering actief rekening houden met de shift naar gedeeld gebruik

3

het ambassadeurschap opnemen door de boodschap te verspreiden en kennis te delen in het lerend netwerk 

Helemaal verkocht? Plan dan nu een intake gesprek.